Saskatchewan

Dynamicznie rozwijający się region Kanady.

Occupations in Demand

Zawody Szczególnie poszukiwane w Saskatchewan.

Prowincja Saskatchewan cyklicznie otwiera program dla zawodów szczególnie poszukiwanych w tej prowincji.

Program ten przeznaczony jest dla wykwalifikowanych pracowników którzy :

 • nie mają oferty pracy a znajdują się na liście ( Lista zawodów )
 • uzyskali minimum 60 punktów na 100 w teście samooceny ( Test samooceny  )
 • udowodnią kilka lat doświadczenia w zawodzie na który aplikują ( referencje )
 • test językowy IELTS na poziomie Listening 4.5; Reading 3.5; Writing 4; Speaking 4
 • ukończyli studia wyższe lub szkoła średnia ( wymagany dyplom i odpis ocen z każdego roku )
 • udowodnią środki finansowe ( 12.164 CAD - jeden aplikant , 15.143 CAD gdy aplikuje dwóch)

Nasz oferta :

 • pomoc w przygotowaniu referencji wg. kryteriów urzędu
 • przygotowania i skompletowanie aplikacji by chwili otwarcia programu można było od razu aplikować
 • przygotowanie Planu Osiedlenie się w Kanadzie ( Plan for your settlement  )
 • wysłanie wniosku oraz kontakt z urzędem w imieniu aplikanta
 • informowanie klienta o postępach w aplikacji
 • w przypadku wydania nowych formularzy, kryteriów lub dokumentów bieżący kontakt z urzędem i aktualizacja
 • doradztwo przy uiszczeniu opłat urzędowych
 • pomoc w skierowaniu na badania medyczne
 • dosłanie zaświadczeń o niekaralności
 • przesłanie klientowi CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE oraz dalsze instrukcje


Koszt :

 • 1050 CAD po podpisaniu umowy
 • 15 miesięcznych rat po 385 CAD po wysłaniu aplikacji

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV po angielsku, grupy zawodu z listy na który chcą aplikować oraz wyników testów samooceny w celu oceny szans.