Saskatchewan

Dynamicznie rozwijający się region Kanady.

Nominacja Prowincji i Pobyt Stały

Program Nominacji Prowincji Saskatchewan skierowany jest do osób :

 • które przepracowały minimum 6 miesięcy ( na Tymczasowym Pozwoleniu o Pracę lub z programu International Experience Canada ) w prowincji Saskatchewan
 • których wykonywana praca należy do Poziomu Umiejętności (Skill level) O, A lub B według krajowej klasyfikacji zawodów (National Occupation Classification ) lub należy do designed trade
 • którym pracodawca wystawi ofertę pracy na stałe
 • których pracodawca posiada ważny SINP Job Approval Letter ( IIBC instruuje pracodawców w jaki sposób zdobyć ten dokument )

Dla klientów nie spełniających powyższych kryteriów zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami pracy na naszej stronie oraz Tymczasowym Pozwoleniem o Pracę.

Nasza oferta

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu  aplikacji od 2007 roku  przez  licencjonowanego konsultanta : Dirk Propp Nr Licencji R417407

 • aplikacja o nominację , pozwolenie o pracę, aplikacja o rezydenta
 • wstępny kontakt z pracodawcą kanadyjskim, przygotowanie dla niego szablonu oferty pracy na stałe, pomoc w rejestracji oraz uzyskaniu SINP Job Approval Letter
 • konsultacje mailowe lub osobiste w naszym biurze w Saskatoon
 • pomoc w sytuacjach nietypowych np. w przypadku kończącego się pozwolenia o pracę , rozwodu,   sponsorowania dzieci po rozwodzie, zmiany pracodawcy
 • przygotowanie formularzy i niezbędnych dokumentów dla aplikanta oraz jego rodziny 
 • wysłanie wniosku oraz kontakt z urzędem w imieniu aplikanta
 • informowanie klienta o postępach w aplikacji
 • w przypadku wydania nowych formularzy, kryteriów lub dokumentów bieżący kontakt z urzędem i aktualizacja
 • po pozytywnej decyzji wysłanie dokumentu nominacji prowincji aplikantowi, oraz przygotowanie aplikacji o Tymczasowe Pozwolenie o Pracę
 • przygotowanie i wysłanie dokumentów o pobyt stały
 • kontakt z urzędem ( CIC )
 • doradztwo przy uiszczeniu opłat urzędowych
 • pomoc w skierowaniu na badania medyczne
 • dosłanie zaświadczeń o niekaralności
 • przesłanie klientowi CONFIRMATION OF PERMANENT RESIDENCE oraz dalsze instrukcje

Czas oczekiwania

 • po przepracowaniu 6 miesięcy, otrzymaniu przez pracodawcę SINP Job Approval Letter i wysłaniu aplikacji czas oczekiwania wg strony urzędu to 2,8 miesiąca
 • w praktyce termin ten zależy od oficera rozpatrującego aplikację i waha się od 1,2 do 4 miesięcy
 • po otrzymaniu nominacji kolejnym etapem jest wysłanie aplikacji na rezydenta do CIC. Tu czas oczekiwania od momentu wysłania do otrzymania rezydentury trwa średnio około roku czasu. W międzyczasie wysyłane do klienta są skierowania na badania medyczne oraz prośby o dosłanie zaświadczeń o niekaralności oraz dokonywane opłaty urzędowe

Koszta

 • 525 CAD po pozytywnej ocenie szans i podpisaniu umowy
 • 393,75 CAD miesięcznie - płatne do 15stego każdego miesiąca przez 12 miesięcy
 • całkowity koszt aplikacji dla IIBC to 5250 CAD - kwota nie zawiera opłat urzędowych, kosztów tłumaczeń i notariusza jeśli jest taka potrzeba

Koszta urzędowe

 • aplikacja o nominację prowincji - 0 CAD
 • aplikacja o pobyt stały - 550 CAD główny aplikant, 550 CAD żona i 150 CAD za dziecko - płatne po złożeniu aplikacji na rezydenta
 • aplikacja o pozwolenie o pracę - 155 CAD za osobę dorosłą
 • Right of Landing Fee - 490 CAD główny aplikant, 490 CAD żona