Saskatchewan

Dynamicznie rozwijający się region Kanady.

Wiza dla osób do 35 lat

Oferta jest skierowana dla kandydatów

 • zainteresowanych dostępnymi na tej wizie ofertami pracy ma naszej stronie
 • chcących bezpłatnie rozpocząć aplikację na max. rok czasu
 • planujących *szybko podjąć pracę w Kanadzie
  * dyspozycyjność do max 1 miesiąca po otrzymaniu wizy
 • rozpoczęli aplikację IEC w Polsce, lecz nie mają pracodawcy
 • przebywających obecnie w Kanadzie na wizie IEC.

Kryteria wyboru to m.in :

 • dobra znajomość języka angielskiego
 • zaświadczenie o niekaralności
 • paszport biometryczny
 • wykupione ubezpieczenie na okres pobytu w Kanadzie
 • wyciąg z banku na posiadanie co najmniej 2500 CAD
 • wniesienie 150 CAD opłaty wizowej w Ambasadzie
 • cv przesłane na adres: stachu@iibc.ca

Test na wize Working Holiday

Kryteria, które mogą wpłynąć na odrzucenie aplikacji:

 • przebywanie w USA bez uregulowanego statusu imigracyjnego
 • brak zaświadczeń o niekaralności lub paszportu biometrycznego
 • deportacja zakaz wjazdu do Kanady lub innych krajów

Urzędnik straży granicznej podejmuje ostateczną decyzję na granicy o wydaniu pozwolenia na pracę i wpuszczeniu pracownika do Kanady.

Proces

I etap - zgłoszenie się pracodawcy zainteresowanego rozpoczęciem aplikacji IEC

II etap - wybór kandydatów, oraz aplikowanie przez nich o wizę w ambasadzie Kanady

III etap - otrzymanie decyzji w ambasadzie po 4 - 6 tygodniach oraz wylot do Kanady

Kosztorys, oraz harmonogram płatności:

Większość pracodawców z Kanady pokrywa koszty związane przygotowaniem aplikacji. Dotyczy to tylko ofert pracy zamieszczonych na naszej stronie www. Aplikanci, którzy przebywają już w Kanadzie i chcieliby podjąć pracę w Kanadzie również nie ponoszą kosztów związanych z aplikacją.

Klienci:

Saskatchewan