Saskatchewan

Dynamicznie rozwijający się region Kanady.

Tymczasowe Pozwolenie o Pracę

Częste pytania »

Oferta skierowana jest dla kandydatów : 

 • zainteresowanych tylko dostępnymi na tej wizie ofertami pracy ma naszej stronie
 • chcących bezpłatnie rozpocząć aplikację o tymczasowe pozwolenie o pracę
 • planujących *szybko podjąć pracę w Kanadzie
  * maksimum 1 miesiąc, jeżeli posiadamy już zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowca - LMO
  * 3-4 miesiące jeżeli dopiero na nie aplikujemy.
 • przebywających obecnie w Kanadzie na wizie IEC, chcących przedłużyć swój pobyt

Kryteria wyboru to m.in :

 • dobra znajomość języka angielskiego - cv przesłane na adres: rekrutacja@pracakanada.com
 • paszport biometryczny
 • min. 4 lata doświadczenia podpartego referencjami
 • wiza dotyczy tylko określonych przez nas ofert pracy
 • dyspozycyjność oraz posiadanie środków finansowych na przelot oraz pierwsze tygodnie w Kanadzie
 • aplikując o wizie w ambasadzie Kanady w Warszawie wymagane są zaświadczenia o niekaralności
 • wniesienie 150 CAD opłaty wizowej w Ambasadzie lub na lotnisku

Kryteria, które mogą wpłynąć na odrzucenie aplikacji:

 • karalność, deportacja zakaz wjazdu do Kanady lub innych krajów
 • brak udokumentowanego doświadczenia na stanowisku na które się aplikuje

Urzędnik straży granicznej podejmuje ostateczną decyzję na granicy o wydaniu pozwolenia na pracę i wpuszczeniu pracownika do Kanady.

Proces

I etap - zgłoszenie się pracodawcy zainteresowanego rozpoczęciem aplikacji o LMO.

II etap - umieszczenie ogłoszeń w lokalnych serwisach

III etap - po 3- 4 miesiącach otrzymujemy decyzję i rozpoczynamy rekrutację kandydatów

IV etap - wybór kandydatów oraz aplikowanie przez nich o wizę w ambasadzie Kanady lub na lotnisku

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Kosztorys, oraz harmonogram płatności:

Pracodawcy z Kanady pokrywają koszty związane z przygotowaniem aplikacji.
Aplikanci wnoszą  opłatę urzędową za wizę na lotnisku: 150 CAD , oraz w przypadku gdy pracodawca nie pokrywa :  opłacają koszty przelotu, zakwaterowania  oraz np  zakupu butów roboczych .

Referencje klientów:

Saskatchewan