Saskatchewan

Dynamicznie rozwijający się region Kanady.

Wiza i Pobyt Stały

Oferta skierowana jest dla kandydatów :

 • chcących odpłatnie rozpocząć aplikację o wizę i pobyt stały w Kanadzie
 • planujących w okresie rozpatrywania aplikacji ( od 9 miesięcy do roku czasu ) przygotować się do emigracji,
 • zainteresowanych sprowadzeniem żony, oraz dzieci oraz podjęciem przez nich pracy ,oraz nauki,
 • przebywających obecnie w Saskatchewan lub innych prowincjach na tymczasowym pozwoleniu o pracę lub wizie IEC chcących przedłużyć swój pobyt w Kanadzie,
 • przebywających nielegalnie w USA, którzy nie mogą aplikować na inne typy wiz pracowniczych ( tymczasowe pozwolenie o pracę - LMO, oraz wiza IEC )

Niektóre z kryteriów wyboru to :

 • - zdany test językowy IELTS lub CELPIP
  - min. 60 punktów na teście samooceny ( test znajduje się na strone 6: rozpocznij test
  - min. 4 lata doświadczenia w określonym zawodzie w ciągu ostatnich 10 lat.
  - świadectwa szkolne potwierdzające wyoczony zawód lub uzyskany tytuł.
  *Preferujemy głównie kandydatów z branży budowlanej z doświadczeniem przebywających na emigracji w USA, Anglii , Szkocji , Irlandii. Aktualne oferty pracy dostępne są na naszej stronie.
 • -oferta pracy z Saskatchewan w zawodzie z listy NOC ( Skill Level 0,A,B )
 • -referencje wg wytycznych urzędu rozpatrującego aplikacje.
  *Należy mieć kontakt z byłymi pracodawcami by przesłać im odpowiednie szablony referencji.
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego ( np. świadectwa szkolne ).
 • dodatkowe punkty przyznawane za ukończenie szkoły z zawodem oraz doświadczenie w nim.
 •  

Kryteria, które mogą wpłynąć na dodatkowe pytania urzędnika lub odrzucenie aplikacji:

 • -karalność, deportacja zakaz wjazdu do Kanady lub innych krajów ( aplikując o pobyt stały trzeba będzie przestawić zaświadczenia o niekaralności )
 • -zły stan zdrowia, poważne przewlekłe choroby, gruźlica, upośledzenie aplikanta oraz członków rodziny ( aplikując o pobyt stały będą wykonane testy medyczne )
 • -podanie fałszywych informacji oraz przekłamań w aplikacji
 • -nieuregulowane prawa do opieki nad dziećmi

Proces

I etap - Wstępna ocena szans po wykonaniu testu ( strona 6 ) . Rozmowa z konsultantem , podpisanie umowy wpłata zadatku.

II etap - Rejestracja klienta na sinp.com, uzupełnienie profilu, na podstawie profilu uzupełnienie formularzy i przesłanie klientowi do podpisania, klient w międzyczasie rozpoczyna tłumaczenie dokumentów oraz przesyłamy mu szablony referencji dla pracodawcy.

III etap - W czasie kompletowania aplikacji, aplikant zgłasza interesujące go stanowiska ze strony saskjobs.ca. Jest to proces długotrwały i zależy od wielu czynników ( pory roku , sezonu budowlanego , dostępności pracodawcy , poprawnie napisanego resume )

IV etap - Po pomyślnie odbytym Interview z pracodawcą otrzymujemy od niego ofertę pracy oraz formularze, które dołączamy do aplikacji. Po otrzymaniu od pracodawcy SINP Confirmation of Job Approval wysyłamy aplikację.

V etap - Oczekiwanie na nominację prowincji oraz wizę zależy od czasu rozpatrywania jej przez urzędników. Po otrzymaniu nominacji prowincji aplikant może wraz z rodziną wylecieć do Kanady, oraz rozpocząć pracę.

VI etap - Będąc już w Kanadzie wysyłamy klientowi dokumenty o pobyt stały. Po jakimś czasie proszony jest on o dosłanie świadectw o niekaralności oraz wykonanie testów medycznych.

Kosztorys, oraz harmonogram płatności

Po podpisaniu umowy wpłacana jest zaliczka - 525 CAD.

Po otrzymaniu oferty pracy, wysłaniu dokumentów i otrzymaniu potwierdzenia otrzymania dokumentów przez urząd - 2000 CAD + 5% GST ( podatek )

Po otrzymaniu nominacji prowincji umożliwiającej podjęcie pracy w Kanadzie- 1500 CAD + 5% GST

Przed wysłaniem dokumentów o pobyt stały - 1500 CAD + 5% GST

Kwota aplikacji ( 5500 CAD ) obejmuje proces nominacji prowincji ( wiza pracownicza ) oraz pobyt stały.

Cena nie obejmuje opłat urzędowych np. 150 CAD za wizę pracowniczą

Saskatchewan